Mapa monitoringu miejskiego

Mapa monitoringu miejskiego

 


Al. BOWiD 49
Park Pod Kasztanami
Park Róż
pl. Mickiewicza 4
pl. Mickiewicza 7
Skrzyżowanie ul. 11 Listopada, Pl. Mickiewicza
Skrzyżowanie ul. 11 Listopada z ul. Ficka
Skrzyżowanie ul. 3 Maja, ul. Janasa, ul. Styczyńskiego
Skrzyżowanie ul. 3 Maja z ul. Katowicką
Skrzyżowanie ul. Pudlerskiej z ul. Ligonia
Skrzyżowanie ul. Siemianowickiej z ul. Bożogrobców
Skrzyżowanie ul. St. Batorego z ul. Brzozową
Skrzyżowanie ul. Żołnierzy Września z ul. Beskidzką
Skrzyżowanie ul. 3 Maja, ul. Janasa, ul. Styczyńskiego
ul. Armii Krajowej 59
ul. Dąbrowskiego 24
Skrzyżowanie ul. Gałeczki i ul. Ryszki
ul. Katowicka 123
ul. Katowicka przy skrzyżowaniu z ul. Kościuszki
ul. Ligonia 14
ul. Piekarska 14
ul. Piotra 13
ul. Rynek 1
ul. Skrzyżowanie ulic Armii Krajowej oraz Al. BOWiD
Skrzyżowanie ul. St. Batorego z ul. Czempiela
ul. Wolności 1A
ul. Wolności 36
Skrzyżowanie ul. Wolności z ul. Strzelców Bytomskich
Skrzyżowanie ul. Wolności z ul. Strzelców Bytomskich